MK EN

Служба за производство на тутун и тутунско семе

Службата за производство на тутун и тутунско семе, врши производство, доработка и дистрибуција на семенски материјал за потребите на тутунското стопанство во земјата и пошироко.

Кадар

slika

м-р Робин Мавроски
Раководител на служба
e-mail: rmavroski@yahoo.com
телефон: 412 760 локал 242

slika

Вера Тодеска
Работник

slika

Живко Дамески
Работник

slika

Васко Костов
Работник

slika

Панда Трајкоска
Работник

slika

Митре Пожаркоски
Работник