MK EN
.

iKnow

Намената на оваа апликација е да ги обезбеди сите потребни функционалности за правилна, ефективна и ефикасна работа на студентите на факултетот во рамки на Универзитетот. За користење на апликацијата најпрво е потребно студентот да се најави на системот.Најава во iKnow систем за студентиУпатство за користење на системот file