MK EN

Служба за финансиско, сметководствено и комерцијално работење

Службата за финансиско, сметководствено и комерцијално работење како организациона единица ја обавува целокупната финансиска и сметководствена работа со сите субјекти со кои соработува Институтот за тутун. Оваа служба е наполно компјутеризирана,што овозможува брз и постојан увид во сите потребни информации, за побрзо и поефикасно работење.

slika

Светлана Црвенкоска
Магационер

slika

Илија Лазарески
Набавувач