MK EN

Огласна табла

Соопштение за изведување на Обука за процена на тутун за лица со
стекната лиценца file

Стратегија за учење file

Кодекс на комуникација при учење на далечина file

Сертифакт за општествена одговорност file

Одлука за мирување на постапката за избор на директор во НИТПfile

Одлуки за:

  • Роковник на активности file
  • Постапка за избор на Директор и членови на комисија file

Одлука за спроведување на колоквиуми, испити и одбрана на магистерски и докторски трудови за учебна 2019 - 2020 file

Во врска со преземените мерки на Владата за корона вирусот контакт лицa:
Наташа Здравеска: 075 216 185; natasha_z78@yahoo.com
Гоце Петроски: 075 212 511; gpetroski_2008@yahoo.com

Одлука за компатибилни студииfile

Повик за конференцијаfile

Пријава за конференција (симнување)

Дополнување на конкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студииfile